Reclamații

Politica International Insurance Broker privind rezolvarea petițiilor este de soluționare a acestora pe cale amiabilă, reciproc avantajoasă și durabilă, pentru preîntâmpinarea apariției divergențelor viitoare.
Pentru rezolvarea pe cale amiabilă, a problemei dumneavoastră, puteți opta pentru una din următoarele modalități de transmitere a unei petiții:

  • depunerea la sediul societății a unei petiții scrise la adresa: Calea Călărași, nr 238, bl 75, Sc 1, apt 1, Sector 3, București.
  • prin email la adresa: reclamatii@ibroker.ro.
  • prin poșta la adresa: OP 39, CP 11.

Toate petițiile sunt înregistrate în registrul unic al petițiilor, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, iar International Insurance Broker va trimite un răspuns oficial la adresa indicată de petent. Termenul de soluționare a petiției este de maxim 30 zile calendaristice, de la data înregistrării petiției, conform prevederilor Normei ASF nr.24/2014.

Atenție:

  • NU se înregistrează petițiile / reclamațiile telefonice
  • Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date de contact) nu se iau în considerare și se clasează, cu mențiunea "Lipsă date petent”.