International Insurance Broker

Broker asigurări     •     Consultanță asigurări     •     Regularizări daune

Serviciile oferite de către societatea noastră sunt complete.
Astfel, satisfacem cele mai exigențe cerințe, în cel mai scurt timp și la cel mai înalt nivel.
Oferim servicii integrale de brokeraj, consultanță în asigurări și regularizări daune.

Broker asigurări

Prospectarea, ofertarea prețurilor și condițiilor polițelor de asigurare reprezintă primul pas în a încheia o poliță avantajoasă clientului din toate punctele de vedere. Această etapă include prezentarea condițiilor poliței, procedurii necesare încheierii și derulării poliței de asigurare și nu în ultimul rând prețului unei polițe, competitiv și comparativ cu ofertele tuturor asiguratorilor importanți din piață.
Încheierea poliței de asigurare este următorul pas după ce clientul alege oferta cea mai avantajoasă cerințelor lui. Clienții noștrii pot încheia următoarele polițe, în funcție de cerințele și solicitările lor:

Asigurări Auto

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite. Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situatia materială a celui care a produs paguba. Prin urmare, asigurarea RCA este foarte importantă și în același timp obligatorie, chiar și în cazul în care proprietarul unui vehicul are deja încheiată o asigurare tip CASCO.

Asigurarea CASCO este o poliță de asigurare facultativă de avarii și furt, în urma căreia daunele produse propriului vehicul pot fi despăgubite. Persoana vinovată de producerea accidentului nu poate beneficia de despăgubiri pentru vehiculul sau în baza propriei polițe de asigurare RCA, de aceea asigurarea CASCO este foarte importantă pentru orice conducător auto.
În afară de aceste două asigurări, cele mai des folosite, se mai pot încheia și alte tipuri de asigurări auto, cum ar fi:

 • Asigurare CMR (pentru vehiculele de transport marfă)
 • Asigurare autovehicule pentru transport terestru

Asigurări de Viață

Asigurarea de Viață este un mijloc de protecție financiară pentru fiecare dintre noi. Ca mijloc de protecție al unui individ, asigurarea de viață creează un venit suplimentar pentru un anumit moment din viață, prin asigurarea unui capital sau a unei pensii.

Capacitatea de a realiza un venit poate fi cel mai important capital al dumneavoastră deoarece astfel vă puteți îndeplini dorințele și asigura familiei dumneavoastră un trai comfortabil și liniștit. Din păcate, nici capacitatea de a realiza un venit, sau sănătatea și puterea dumneavoastră de a munci nu sunt garantate.

Dacă un eveniment nefericit va provoca incapacitatea de muncă, invaliditatea sau chiar moartea unei persoane, nevoia de venituri va continua pentru toți cei ce erau dependenți financiar de acea persoană, făcând Asigurare de Viață o formă imperativă de a vă asigura viitorul.

De asemenea, o Asigurare de Viață este un mod foarte bun de a economisi și fructifica banii plătiti drept prime de asigurare, putând fi primiți într-o sumă substantială la expirarea perioadei de asigurare.

Asigurări Generale

Indiferent de evoluția omenirii și avantajele tehnologiei moderne, nimeni nu poate controla tot ce se întamplă în jurul nostru. Asigurările sunt protectia noastră cea mai importantă mai ales atunci când este vorba de pagubele produse de natura, dar și atunci când activitațile unor terțe persoane ne afectează într-un mod negativ viața. Toate aceste riscuri – calamități naturale, jafuri și tâlhării, riscuri legate de sănătate, activitate profesională, bunuri în tranzit, etc. fac parte din viața noastră zilnică și e preferabil ca altcineva să și le asume.

Acestea sunt motivele principale pentru care au apărut produsele de asigurări generale, oferite de asiguratori care preiau riscurile pentru aproape orice activitate sau bun, în funcție de evaluarea lor pentru o sumă de bani percepută de la asigurat. Deși unele forme de asigurare sunt mai cunoscute decât altele, orice cerere poate fi evaluată de către asigurator și oferită o poliță corespunzatoare. Astfel se pot încheia polițe pentru urmatoarele bunuri și activitați dar și pentru altele:

Asigurare locuință Asigurări pentru echipamente Asigurări contra furt și tâlhărie în activități comerciale și de producție
Asigurări de sănătate private Asigurări de bunuri în tranzit (CARGO) Asigurări construcții (utilaje și mașini, producție, construcție)
Pensii private Asigurări a flotelor navale maritime si fluviale Asigurări bani și valori
Asigurare bunuri Asigurări în industria agricolă (bunuri, culturi, echipamente) Asigurări de accidente
Asigurare birouri și clădiri industriale Asigurări contra furt și tâlhărie pentru activități civile Asigurări în domeniul aviației

Asigurări Răspundere Civilă

Asigurările de Răspundere Civilă au ca obiect acoperirea daunelor produse de asigurat unor terțe persoane, în condițiile în care asiguratul este răspunzător din punct de vedere legal. Deși în cea mai mare parte persoanele juridice sunt cele care doresc astfel de polițe, acestea se pot încheia și pentru persoane fizice.

Cele mai întâlnite polițe de asigurare pentru răspundere civilă sunt urmatoarele, dar există și cele specializate în funcție de activitatea întreprinsă:

Asigurarea de răspundere civilă a producătorului Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului (în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate)
Asigurarea de răspundere a angajatorului Asigurarea de răspundere pentru riscuri comerciale și industriale
Asigurarea de răspundere a proprietarilor de magazine Asigurarea de răspundere a proprietarului sau a chiriașului
Asigurarea de răspundere a persoanelor fizice private Asigurarea de răspundere pentru folosirea de ambarcațiuni
Asigurarea de răspundere a directorilor și a funcționarilor Asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României

Asigurări de Garanţii

Asigurările de Garanții reprezintă o alternativă avantajoasă la scrisoarea de garanție bancară, atât din punct de vedere financiar, dar mai ales pentru derularea în condiții optime a activității companiei. Asigurarile de garanţii diferă faţă de conceptul clasic al unei asigurări. O asigurare de garanţie reprezintă un angajament scris tripartit: Asigurător, Asigurat/Ofertant şi Beneficiarul contractului/Autoritatea contractantă. În cadrul acestui angajament scris care îmbracă forma unei poliţe de asigurare, Asigurătorul garantează îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Asigurat faţă de Beneficiar şi se angajează să despăgubească Beneficiarul, în condiţiile în care Asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea obligaţiilor garantate. Asigurarea de garanţie se emite după o analiză completă a companiei, similară cu analiza de scoring, privind bonitatea, solvabilitatea, capacitatea de a îşi îndeplini obligaţiile contractuale garantate şi reputaţia sa.

Avantajele Asigurărilor de Garanţii

 • Protejează lichidităţile astfel încât acestea nu vor mai fi blocate în depozite colaterale
 • Flexibilitatea ofertei
 • Feedback rapid atât cu privire la încheierea analizei financiare, cât și la emiterea polițelor
 • Respectarea formularelor impuse de către Beneficiar
 • Prime de asigurare avantajoase
 • Emiterea polițelor de asigurare conform clauzelor impuse prin fișa de date sau caietul de sarcini

Garanţia de participare la licitaţie - Bid Bond –
O garanție de tip Bid Bond este necesară în cazul participării la o licitație pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, unde trebuie prezentată o scrisoare bancară sau un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări.
Garanția de participare la licitație reprezintă instrumentul de garantare prin care International Insurance Broker îşi ia angajamentul față de Beneficiar în numele Ofertantului cu privire la neîndeplinirea următoarelor aspecte:

 • Ofertantul și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia
 • Oferta fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei
 • Oferta fiind declarată câstigătoare, Ofertantul nu a semnat contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei

Garanţia de bună execuţie - Performance Bond –
O garanție de tip Performance Bond este necesară dacă, în urma câștigării unei licitații, a fost semnat un contract de achiziție publică din care decurge obligaţia de a încheia o garanție de bună execuție a contractului. Garanţia de bună execuţie protejează partenerul Asiguratului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate. Totodată, Asigurarea Performance Bond garantează față de Beneficiar îndeplinirea corectă a obligațiilor de execuție decurgând din Contractul garantat.

Garanţia de mentenanţă - Maintenance Bond –
Orice persoană juridică ce a dus la bună îndeplinire un contract trebuie, în urma încheierii lucrărilor, să prezinte o garanţie de mentenanţă astfel încât defectele apărute ulterior să poată fi remediate fără costuri suplimentare. Maintenance bond îi asigură beneficiarului remedierea oricăror defecte/vicii ascunse la lucrarea executată, apărute în perioada de garanţie post-execuţie (perioada de întreţinere/mentenanţă). Această perioadă de garanţie post-execuţie se referă la perioada de notificare a defectelor, începând cu semnarea procesului verbal de recepţie, până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

Garanţia de returnare a avansului - Advance Payment Bond -
Garanția de returnare a avansului este necesară atunci când, în cazul unui avans primit conform contractului, trebuie prezentată o garanție de returnare a acestuia. În acest mod, partenerul clientului este asigurat de îndeplinirea obligațiilor contractuale și anume returnarea la timp și în condițiile stabilite a avansului încasat.

Garanție vamală
Acoperă procedurile vamale de:

 • depozitare temporară
 • regim de antrepozitare vamală
 • regim de admitere temporară cu scutire totală de taxe la import
 • regim de destinație finală
 • punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale standard, cu plata amanată sau fără plata amanată
 • regim de admitere temporală cu scutire parțială de taxe la import
 • alte tipuri de operațiuni

Consultanță Asigurări

În orice domeniu al activității noastre, într-o societate modernă există dorința de a lua decizii în funcție de informațiile cele mai actuale și pertinente pentru ceea ce dorești să faci, de a încheia o activitate în cel mai eficient și avantajos mod posibil pentru noi, nu numai din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al timpului și energiei depuse pentru a încheia o activitate.

Un consultant în domeniul asigurărilor poate să vă ofere siguranța și încrederea necesară nu numai pentru a încheia cea mai avantajoasă poliță de asigurare, dar și pentru a evalua riscurile la care sunteți expus și pentru a vă fi un partener de nădejde în cazul unui litigiu.

Compania noastră asigură servicii de consultanță în toate aspectele activitații de asigurare inclusiv în urmatoarele cazuri, dar nu numai:

Managementul riscului Studierea și analizarea pieței asigurărilor
Negocierea soluțiilor Riscuri financiare
Fraudă în asigurări Fraude monetare și bancare
Consiliere juridică în asigurări

Regularizări daune

Damage Claims logoPrin Regularizări de Daune se înțelege cumulul activităților de pregătire și documentare a unui caz, implicit a unui dosar, în care asiguratul a întâmpinat și/sau efectuat daune la obiectul asigurat, împreună cu toată consultanța și asistarea asiguratului de către broker, necesare până la închiderea cazului și efectuarea plății de către asigurator asiguratului.

Începând cu instrumentarea dosarului conform procedurilor stabilite de către asiguratori pentru aceste cazuri, asistand asiguratul pe tot parcursul formalităților și procedurilor necesare și monitorizând permanent desfășurarea procesului de reîmbursare a asiguratului de către asigurator, chiar oferind asistență și consultanță juridică atunci când este nevoie, activitatea broker-ului este aceea de consultant și partener al ambelor părți, demersurile lui fiind în concordanță cu cerințele asiguratorului dar și cu necesitățile asiguratului.

Deși întreaga activitate a unui broker este importantă și necesară, această parte a pieței de asigurări este cea în care parteneriatul dintre noi și clienții noștri este cel mai evident. Devotamentul și profesionalismul echipei noastre pentru a soluționa problemele clienților noștri se manifestă în relațiile pe termen lung, clădite și păstrate într-o piață economică activă, dinamică și în continuă schimbare.

Serviciile departamentului Regularizări Daune sunt prestate prin compania Damage Claims S.R.L

Call Center iBroker

+40 722 655 322

Tocmai ați trecut printr-un eveniment rutier, în care masina dumneavoastră a fost avariată?
Aveți nevoie să știți ce trebuie făcut mai departe?
Nu știți cum să faceți să duceți mașina la un atelier apropiat?

Știm cât de stresant poate fi un eveniment rutier, indiferent de circumstanțele lui. De aceea dorim să vă ajutăm să găsiți cel mai apropiat atelier, cea mai rapidă posibilitate de tractare a mașinii, cele mai pertinente informații referitoare la ceea ce aveți de făcut pentru a trece de acest moment neplăcut într-un mod cât mai ușor. Pentru a avea oricind alături un partener competent și bine informat utilizați Call Center IBroker.

La numărul de telefon +40 722 655 322 un inspector de daune vă stă permanent la dispoziție pentru a vă ajuta să rezolvați orice nelămurire în timpul cel mai scurt și cu un minim de efort depus.

Sunați-ne și beneficiați de bogata noastră experiență. Un serviciu non-stop creat numai pentru dumneavoastră, menit să vă ofere liniștea și siguranța pe care o doriți într-un moment dificil.

Despre noi

Fiind creată pentru a oferi o alternativă la practicile mai mult sau mai puțin profesioniste ale pieței românești, International Insurance Broker se distanțează de multitudinea de firme existente prin profesionalism, corectitudine, promptitudine și mai ales devotament pentru clienții săi. Compania noastră respectă și aderă la prevederile legilor în vigoare, respectând normele de etică profesională, astfel încât clienților li se oferă informații pertinente și în timp real, pentru a putea lua decizia cea mai bună pentru ei.

Broker-ul are acces la mai mulți asiguratori, cunoaște condițiile polițelor și procedurile necesare încheierii celor mai avantajoase și de success forme de asigurare ce vi se potrivesc. Astfel, el poate să vă ajute nu numai să economisiti timp pretios, să alegeți cea mai bună ofertă pentru bugetul disponibil, dar să aveți și siguranța că dumneavoastră și familia sunteți ocrotiți.

Compania noastră și-a devotat permanent resursele și experiența acumulată începând cu anul 1999, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților noștri, dorind să devenim prietenul pe care puteți conta atunci când aveți nevoie. Activitatea noastră se bazează pe principiile că fiind apropiați de clienții noștri, cunoscând toate dorințele lor și a veni în întâmpinarea lor cu soluții practice și personalizate, ne aduce succesul dorit.

În continuare ne vom dedica timpul pentru a creea o legatură cât mai stransă și avantajoasă între clienții noștri și asiguratori, dând sfaturi ambelor părți, bazate atât pe anii de experiență cât și pe cunostințele la zi despre normele în vigoare adoptate în domeniul asigurărilor. Strategia noastră de dezvoltare a fost și va fi întotdeauna bazată pe stabilitate și încredere, cu îndreptarea atenției noastre totale către cerințele clientului, în încercarea noastră constantă de a fi aproape și de a satisface necesitățile într-un mod profesionist.

Echipa

Deși activitatea noastră este în cea mai mare parte computerizată și automatizată, pentru a garanta eficiența și acuratețea ofertelor noastre, echipa noastră este formată din specialiști cu experiență în domeniul asigurărilor și o pregătire profesională în diferite domenii – economic, juridic și tehnic.
Competența, seriozitatea și etica lor profesională au fost probate de nenumărate ori, atât în relațiile cu clienții noștri cât și cu societățile de asigurare, ambele categorii apreciind promptitudinea serviciilor oferite la un standard elevat.
Dedicați îmbunătățirii permanente a cunoștințelor și profesionalismului nostru, cu un nivel ridicat de etică, la baza activității noastre zilnice stă devotamentul pentru clienții noștri și pasiunea pentru domeniul în care performăm.

Parteneri

Pe plan național și internațional, compania noastră a încheiat protocoale de colaborare cu mari societăți de asigurare, acest lucru permițându-ne să negociem și să obținem cele mai avantajoase condiții de asigurare pentru clienții noștri, acordând consultanță și oferte pentru piața locală, continentală și internațională.

parteneri

Clienți

Companie fondată și activă în mediul de afaceri românesc încă din anul 1999, International Insurance Broker a reușit să dezvolte relații foarte bune de colaborare cu unele dintre cele mai importante companii de pe piața romanească.

Stratulat Albulescu Attorneys at Law Inchcape Motors Novomatic
Prosider International Master Chem Oil

Contact

S.C. International Insurance Broker S.R.L.


Sediu social:
Str. Pritopescu Constantin, nr. 9A, et.1, Oraș Voluntari, Județul Ilfov